cennik_2021_2022

Ceny v cenníku sú uvedené v EUR vrátane DPH.

 Informácie SKIPAS

 

 • Platba je možná iba v hotovosti.
 • Lístok platí pre obidva vleky.
 • Platnosť časových lístkov začína plynúť ihneď po zakúpení.
 • Nárok na zľavnený lístok je len pri predložení preukazu identifikujúci vek.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať Biely kódex a pokyny obsluhy.
 • Skipass sa nevracia pri zlom počasí, poškodení, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia.
 • Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý.
 • V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.
 • Časový interval medzi opätovným použitím skipasu v turnikete musí byť minimálne 4 minúty.
 • Počas celodennej prevádzky (víkend a dni pracovného pokoja) je od 16:00 do 17:30 nevyhnutná technická prestávka!
 • Všetky skipasy okrem jednojazdových sú NEPRENOSNÉ!
 • Skipasy sú vydávané na nevratné karty.
 • Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú NEPLATNÉ a budú ZABLOKOVANÉ!
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov v priebehu sezóny. 
 • Pri zistení neoprávneného používania zľavneného skipasu (detský,seniorský) je obsluha vleku oprávnená lyžiara nevpustiť na vlek.

 Lyžiarske kurzy

 

 • Celý lyžiarsky vlek iba pre Vás.
 • Zvýhodnené ceny lístkov podľa dohody.
 • K dispozícii bufet a ochotný personál.
 • Možnosť uskladnenia lyží.
 • Prístupová cesta zjazdná aj autobusom.
 • Pre viac informácií nás kontaktujte.

 Zľavy

 

Vek dieťaťa, seniora a juniora  je potrebné preukázať hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia – napr. pas, preukaz poistenca. Preukaz poistenca je povinná mať pri sebe sprevádzajúca dospelá osoba.

Tarifa DETI/JUNORI/SENIORI/ZŤP

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:

 • deti do 12 rokov, narodený od 1.1.2010
 • juniori do 18 rokov,   narodený od 1.1.2004
 • seniori nad 62  rokov, narodený do 31.12.1960
 • zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP),

Pri kúpe zľavnených skipasov v tarife deti, junior, senior a ZŤP tarife je potrebné preukázať sa bez vyzvania dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu - kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme návštevníkov o dodržiavanie tejto podmienky na získanie zľavy, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.

Skupinová zľava

Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu (napr. lyžiarsky klub, zájazd, škola a pod.), ktorá si zakupuje rovnaký druh skipasu.

 • Za skupinu sa považuje 20 a viac osôb (môžu byť kombinovane dospelé osoby a deti),
 • Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny),
 • Zľava je poskytovaná vo výške 10% pre dospelé osoby. Individuálne zľavy je možné poskytnúť po dohovore s manažérom strediska. ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.

 

Predaj sezónných lístkov

 

 •    Denné lyžovanie 150€ osoba, dieťa do 12 rokov 120€ osoba
 •    Denné alebo večerné 200€ osoba, dieťa do 12 rokov 160€ osoba

 

Sezónny lístok je neprenosný. Majiteľ lístka má právo v jeden deň na jeden SKIPAS.